Certifikace a členství

logo-mmr Zápis v seznamu kvalifikovaných dodavatelů MMR ČR
Společnost HOPE GROUP s.r.o. je řádně zapsána v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů MMR ČR pod evid. č. V2007002943.
logo-ces Členství v České evaluační společnosti
Partnerka společnosti RNDr. Martina Hartlová je členkou České evaluační společnosti.
logo-ohk-hod Členství v Okresní hospodářské komoře Hodonín
Společnost HOPE GROUP s.r.o. je členem Okresní hospodářské komory Hodonín (OHK Hodonín), se kterou spolupracuje v oblasti projektů rozvoje lidských zdrojů v Jihomoravském kraji a v oblasti projektů přeshraniční spolupráce.
Logo Ministerstvo vnitra České republiky Akreditace MV ČR
Společnost HOPE GROUP s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí MV ČR dle zákona 312 / 2002 Sb. č.a. AK/I-45/2006.
logo-msmt-cz Akreditace MŠMT ČR
Společnost HOPE GROUP s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR, č.j. MSMT-2321/2013-201.
logo-mpsv Akreditace MPSV ČR
Společnost HOPE GROUP s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV ČR, č.j. 2013/0540-I

Nahoru