Služby

Svým klientům a partnerům jsme připraveni nabídnout:

 • profesionalitu stabilní, dynamické a dlouhodobě působící evaluační společnosti (od r. 1997)
 • vysokou odbornost jednotlivých členů týmu
 • zpracování všech druhů hodnocení, analýz a evaluací politik, strategií, programů, koncepcí a projektů, včetně asistence vývoje návrhových částí uvedených dokumentů
 • zajištění sběru dat včetně terénních průzkumů a zajištění vzorků dle přání klienta
 • vzdělávání v uvedených oborech včetně e-learningových podpor
 • pro mezinárodní projekty: výbornou znalost lokálních podmínek v ČR i přenos know how z českých podmínek do zahraničí
 • rozsáhlé portfolio referencí od zadavatelů z veřejné sféry i ze soukromého sektoru
 • okamžité sestavení profesionálních týmů do konsorciálních nabídek

 Jaká témata jsme schopni zpracovat a odborně pokrýt?

 • Trh práce a zaměstnanost
 • Sociální integrace
 • Vzdělávání a lidský kapitál
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Veřejná správa
 • Regionální politika a územní rozvoj

V případě zájmu o naše služby či spolupráci nás neváhejte kontaktovat.

Nahoru