Analýzy, studie, metodiky

Efektivní příprava a využívání analytických a metodických dokumentů je předpokladem úspěšnosti každého veřejného výdajového programu. Podpora v oblasti tvorby metodik a analýz, které směřují k optimalizaci implementace výdajových programů, k podpoře absorpce prostředků v definovaných regionech a sektorech, je předmětem činnosti společnosti od roku 1999, kdy se veřejnými výdajovými programy a jejich implementací začala zabývat.

Experti divize EUservis.cz mají několikaleté přímé zkušenosti se systémem hodnocení, pracovali jako hodnotitelé, členové hodnotitelských komisí či členové výběrových komisí v opatřeních OP RLZ. Svými zkušenostmi tak pokrývají významnou část předkládaných a hodnocených projektů, prakticky se orientují v systémech a procesech hodnocení a výběru projektů a disponují přímými zkušenostmi s procesy přímo v cílových regionech.

Analyzy
Pro zadavatele z řad veřejného i soukromého sektoru zpracovává společnost studie, ekonomické a tržní analýzy, socioekonomické analýzy, rozbory a připravuje metodiky. Zpracovávané analýzy a studie mají velmi široký záběr, jedná se o analýzy na národní, krajské i nižší regionální úrovni, věnují se socioekonomickým analýzám, regionálnímu rozvoji i studiím v oblasti implementace strukturálních fondů například zjednodušení implementace či administrativní náročnosti projektů.

Společnost se zabývá také přípravou metodických materiálů a nabízí metodickou podporu především veřejných výdajových programů, pomáhala s nastavením implementace na začátku všech programových období 2004-2006, 2007-2013 i 2014-2020. Zpracovávala například projekt Dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů.

Přehled vybraných realizovaných analytických a evaluačních studií naleznete v sekci Reference.

Nahoru