Tým

V oblasti expertní a vzdělávací činnosti společnost disponuje sítí špičkových expertů a je tak schopna realizovat i velmi specifické požadavky klientů z řad veřejné správy i soukromého sektoru. Níže představujeme hlavní členy interního týmu společnosti.

Petr Volek

Ing. Petr Volek, Ph.D. – Jednatel. Absolvent doktorského studia oboru Hospodářská politika a správa na Mendelově univerzitě v Brně, po stážích na Civil Service College v Anglii působil jako expert a školitel na ústředních správních úřadech pro oblast regionální politiky a veřejné správy. Specializuje se na oblasti financování rozvoje lidského kapitálu, vzdělávání a strategií ve veřejné správě. mail

Jan Šild

Ing. Jan Šild – Jednatel. Od roku 2001 se zabývá problematikou strukturálních fondů EU a tématu se věnuje i jako lektor. Přednáší na universitě, orgánům státní správy i soukromým subjektům. Má bohaté zkušenosti s evaluačními projekty. Specializuje se na projekty technické pomoci v oblasti komunikačních strategií, na projekty řešící problematiku rozvoje lidských zdrojů, rovných příležitostí a řízení projektů v oblasti strukturálních fondů. Je zapojen do mezinárodních projektů Evropské komise. mail

FOTO Martina Hartlová

RNDr. Martina Hartlová – Partner divize. Od roku 2002 se věnuje oblasti strukturálních fondů, je expertkou na oblast regionálního rozvoje, zabývá se především problematikou lidských zdrojů, trhu práce, zaměstnanosti a vzdělávání. Má zkušenosti s projekty realizovanými v rámci regionálních partnerství v českém i mezinárodním prostředí. Je expertkou na problematiku technické pomoci, monitoringu a evaluací. Má bohatou praxi s vedením projektových týmů evaluačních projektů. mail

Matěj Mareš

Mgr. Matěj Mareš – Senior expert. Působí jako expert na oblast monitorování, má zkušenosti s hodnocením systému monitorovacích indikátorů, procesů řízení a implementací programů strukturálních fondů. Má dlouholeté zkušenosti s finančním řízením a hodnocením projektů. Podílí se na realizaci metodických a evaluačních projektů, je expertem na oblast sociálního začleňování. mail

FOTO Klára Šustrová

Mgr. Klára Šustrová – Senior expert. Od roku 2011 se věnuje evaluacím veřejných výdajových programů, především programů financovaných ze strukturálních fondů EU. Podílí se na realizaci projektů technické pomoci, především zpracováním analýz či realizací terénních šetření. Má zkušenosti s evaluacemi strategických dokumentů a operačních programů. mail

FOTO Martina Jílková

Mgr. Martina Jílková – Junior expert a vedoucí kanceláře. Působí v oblasti evaluací veřejných výdajových programů od roku 2014. Podílí se na evaluacích strategických dokumentů a operačních programů, a to především realizací terénních šetření, analýzou dat či zpracováním případových studií. mail

Nahoru