ROZŠIŘUJEME TÝM A HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

V souvislosti s růstem společnosti hodláme v roce 2019 posílit tým zaměstnanců o dva nové kolegy. Hledáme konzultanty (muže i ženy) pro evaluační a socioekonomické studie. Pozice jsou vhodné zejména pro experty s VŠ vzděláním ekonomického, sociálně-ekonomického nebo sociálně-geografického směru. Praxe v oblasti evaluací veřejných politik, koncepcí a programů je výhodou, rádi si však poslechneme i čerstvé absolventy nebo studenty

Mid – term evaluace ITI Pražské metropolitní oblasti

Pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), který je nositelem realizace ITI Pražské metropolitní oblasti 2014 – 2020, jsme v období duben – červen 2019 zpracovali průběžnou evaluaci tohoto nástroje pro oblast územního rozvoje. Cílem evaluace bylo souhrnně vyhodnotit aktuální naplňování integrované strategie ITI v Pražské metropolitní oblasti, a to jak z hlediska nastavení interních procesů

Ukončena evaluace OP PIK, oblasti podpory 2.1 a 2.2 s využitím kontrafaktuálních metod

V únoru 2019 jsme ve spolupráci s Asociací pro evropské fondy, úspěšně dokončili evaluaci dosavadních výsledků OP PIK, a to specificky programů Technologie, Marketing a Expanze. Experti EACE v této evaluaci realizovali kontrafaktuální analýzu výsledků na úrovni podpořených podniků. Pro tento účel byla aplikována metoda Propensity Score Matching, která čistý efekt podpory analyzuje na základě

Ex-post evaluace programového období 07 – 13 úspěšně dokončeny

V roce 2018 došlo k finalizaci dvou evaluací zaměřených na vyhodnocení programového období 2007 – 2013, které byly zadány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jako první byla dokončena Závěrečná evaluační zpráva zaměřená na oblast výzkumu a vývoje. Přínosy a dopady minulého programovacího období na tuto oblast byly hodnoceny na základě úspěšnosti klíčové investice v podobě

Oznámení o změnách ve vedení společnosti

Dne 14. ledna 2019 byl jmenován jednatelem společnosti Evaluation Advisory CE, spol. s r.o. Ing. Radim Gill. Současně z pozic jednatelů odstoupili Petr Volek a Miloš Blaškovan, kteří se budou podílet na strategickém směrování společnosti z pozic vlastníků. Ohlášená změna je v souladu s dlouhodobou strategií společnosti rozvíjet evaluační týmy, vybudovat pozice i mimo oblast evaluací a posilovat aktivity společnosti

Evaluace projektů v oblasti sociálních služeb míří do dalšího kraje

V druhé polovině října roku 2018 společnost EACE zahájila spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, a to díky evaluací individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“. Cílem evaluace je vyhodnotit přínosy a dopady projektu, z něhož kraj finančně podporuje vybrané druhy sociálních služeb na svém území v letech 2017 – 2020. Evaluace umožní zadavateli získat mimo jiné přehled o tom,