Ukončení evaluace programu česko-polské přeshraniční spolupráce

V prosinci 2019 ukončili experti EACE práce na hodnocení programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Souhrnné výsledky víceletého projektu realizovaného společně se společností KPMG Česká republika, s.r.o. a Naviga 4, s.r.o. ilustruje níže uvedená infografika. Jednotlivé výstupy evaluace jsou ke stažení na stránkách programu: http://www.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu/evaluace-programu Pro více informací kontaktujte podestat@eace.cz nebo gill@eace.cz.

Experti EACE se účastnili workshopů dobré evaluační praxe v Římě a v Seville

Experti EACE Ondřej Miffek a Lukáš Maláč se v závěru roku 2019 zúčastnili dvou zahraničních workshopů týkajících se prezentace a sdílení dobré evaluační praxe. Ondřej Miffek, vedoucí realizačního týmu zajišťující evaluaci Programu rozvoje venkova 2014 – 2021, se v říjnu 2019 zúčastnil semináře „Hodnocení intervenčních strategií v rámci SZP: Zkušenosti a výhled do budoucnosti“ v Římě.

State-of-the-art evaluation techniques in EACE

What distinguishes EACE work from competing evaluation companies? At EACE, we consider this to be two things: the deployment of advanced evaluation methods inspired by best current professional practice, and then the international context and recognition of the evaluation work done. The contemporary world of public finance is under pressure to measurably demonstrate the impact

Mid – term evaluace ITI Pražské metropolitní oblasti

Pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), který je nositelem realizace ITI Pražské metropolitní oblasti 2014 – 2020, jsme v období duben – červen 2019 zpracovali průběžnou evaluaci tohoto nástroje pro oblast územního rozvoje. Cílem evaluace bylo souhrnně vyhodnotit aktuální naplňování integrované strategie ITI v Pražské metropolitní oblasti, a to jak z hlediska nastavení interních procesů

Ukončena evaluace OP PIK, oblasti podpory 2.1 a 2.2 s využitím kontrafaktuálních metod

V únoru 2019 jsme ve spolupráci s Asociací pro evropské fondy, úspěšně dokončili evaluaci dosavadních výsledků OP PIK, a to specificky programů Technologie, Marketing a Expanze. Experti EACE v této evaluaci realizovali kontrafaktuální analýzu výsledků na úrovni podpořených podniků. Pro tento účel byla aplikována metoda Propensity Score Matching, která čistý efekt podpory analyzuje na základě

Ex-post evaluace programového období 07 – 13 úspěšně dokončeny

V roce 2018 došlo k finalizaci dvou evaluací zaměřených na vyhodnocení programového období 2007 – 2013, které byly zadány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jako první byla dokončena Závěrečná evaluační zpráva zaměřená na oblast výzkumu a vývoje. Přínosy a dopady minulého programovacího období na tuto oblast byly hodnoceny na základě úspěšnosti klíčové investice v podobě

Oznámení o změnách ve vedení společnosti

Dne 14. ledna 2019 byl jmenován jednatelem společnosti Evaluation Advisory CE, spol. s r.o. Ing. Radim Gill. Současně z pozic jednatelů odstoupili Petr Volek a Miloš Blaškovan, kteří se budou podílet na strategickém směrování společnosti z pozic vlastníků. Ohlášená změna je v souladu s dlouhodobou strategií společnosti rozvíjet evaluační týmy, vybudovat pozice i mimo oblast evaluací a posilovat aktivity společnosti

Evaluace projektů v oblasti sociálních služeb míří do dalšího kraje

V druhé polovině října roku 2018 společnost EACE zahájila spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, a to díky evaluací individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“. Cílem evaluace je vyhodnotit přínosy a dopady projektu, z něhož kraj finančně podporuje vybrané druhy sociálních služeb na svém území v letech 2017 – 2020. Evaluace umožní zadavateli získat mimo jiné přehled o tom,