Evaluace projektů v oblasti sociálních služeb míří do dalšího kraje

V druhé polovině října roku 2018 společnost EACE zahájila spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, a to díky evaluací individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“. Cílem evaluace je vyhodnotit přínosy a dopady projektu, z něhož kraj finančně podporuje vybrané druhy sociálních služeb na svém území v letech 2017 – 2020. Evaluace umožní zadavateli získat mimo jiné přehled o tom,