Evaluation Advisory CE s.r.o. je společným podnikem etablovaných společností HOPE Group s.r.o. a Naviga 4 s.r.o., které dlouhodobě působí na špici trhu v oblasti evaluací a poradenství pro ministerstva a úřady státní správy a samosprávy v České republice.

Obě mateřské společnosti patří tradičně mezi nejúspěšnější poradenské subjekty pro evaluace a nastavení metodického prostředí operačních programů a jsou tak přirozeným a respektovaným partnerem pro řídící orgány fondů ESIF v ČR i zahraničí. Týmy evaluátorů a poradců společně realizovaly řadu významných projektů při nastavování minulého i současného programového období a při hodnocení výsledků a dopadů projektů i celých programů.

Dlouholetá spolupráce obou firem, provázanost expertních týmů, navzájem se doplňující odborné zázemí a zkušenosti přirozeně vyústily ve strategické spojení expertních týmů do jednoho subjektu, kterým je Evaluation Advisory CE s.r.o.

Naše vize

Chceme posilovat vedoucí pozici na poli socioekonomických evaluací, tvorby a užití strategií, analýz, projektového a programového řízení v regionu střední a východní Evropy.

Chceme růst při poskytování a zkvalitňování poradenských služeb pro veřejnou správu v ČR i zahraničí.

Chceme být respektovaným a opakovaným partnerem evropských institucí a evropských poradenských subjektů pro řešení významných nadnárodních a mezinárodních projektů.

Naše hodnoty

Základními hodnotami, kterými se v podnikání EACE řídíme, jsou:

Respekt; vzájemné prokazování slušnosti, firemní hrdosti a lidského pochopení v potížích bez ohledu na věk, pohlaví, národnost či pozici.

Individuální svoboda; poskytujeme ji se samozřejmostí, pokud stejně samozřejmě získáváme individuální odpovědnost.

Orientace na zákazníka; snažíme se poznat zákazníkovy skutečné potřeby a překonat jeho očekávání.

Loajalita; preferujeme dlouhodobé vztahy se zaměstnanci i zákazníky a obtížně se smiřujeme s fluktuací.

Jak pracujeme, co je naše přidaná hodnota

Budujeme expertní hub

Disponujeme kvalitními interními odbornými kapacitami. Opíráme se o zkušený interní tým konzultantů s dlouholetou zkušeností v oboru a řadou úspěšně realizovaných projektů v ČR i zahraničí.

Souběžně s interními kapacitami kolem sebe soustřeďujeme špičkové externí odborníky a specialisty. Řídíme širší expertní týmy, které přinášejí klientům skutečnou přidanou hodnotu.

Využíváme state-of-the-art metody a postupy

V našich projektech využíváme moderní a propracované analytické i evaluační metody. Vždy se zaměřujeme na účelnost, efektivnost i hospodárnost využitých metod a jejich mixu.