Naviga Advisory and Evaluation s.r.o. je strategickou odpovědí společníků, managementu a zaměstnanců Evaluation Advisory CE na výzvy, které přináší socio-ekonomický a prostorový vývoj v Evropě v období 2021+. Ukazuje se, že kromě evaluací a dotačního poradenství v Evropě roste nový konzultační trh, který svým objemem a významem přesahuje horizont dnešních ekonomicky aktivních generací. Souvisí to s tím, jak se Evropa již mění a ještě změní. Vzrostl význam odpovědného chování veřejných institucí, soukromých firem i jednotlivců.

Před konzultanty socio-ekonomického a prostorového rozvoje, evaluací a dotačního poradenství se v posledních letech objevily dosud neřešené úkoly a především dosud neprozkoumané příležitosti. Logickým strategickým vyústěním je vznik společnosti Naviga Advisory and Evaluation, který je založen na půdorysu přední konzultační firmy v oboru evaluací a programového rozvoje v území Evaluation Advisory CE spol. s r.o., strategicky posílenou o kapacity a expertní výkony v oblasti dotačního poradenství, udržitelného a sociálního rozvoje, prostorového plánování a rozvoje lidského kapitálu.

Vize

Evaluace

Chceme posilovat vedoucí pozici na poli socioekonomických evaluací, tvorby a užití strategií, analýz, projektového a programového řízení v regionu střední a východní Evropy.

Chceme růst při poskytování a zkvalitňování poradenských služeb pro veřejnou správu v ČR i zahraničí.

Chceme být respektovaným a opakovaným partnerem evropských institucí a evropských poradenských subjektů pro řešení významných nadnárodních a mezinárodních projektů.

Dotační poradenství

Chceme být lídrem na trhu dotačního poradenství pro soukromý i veřejný sektoru v ČR díky kvalitním, profesionálním a spolehlivým službám za spravedlivou cenu.

Chceme poskytovat takové služby, které minimalizují zatížení našich Klientů spojené s administrativními nároky dotačních titulů a povedou tak k co největší spokojenosti našich Klientů.

Chceme se stát spolehlivým a dlouhodobým partnerem našich Klientů s cílem pomoci zajistit jejich další růst, který nebude zatížen problémy spojenými s čerpáním dotací.

Principy a hodnoty

Základními hodnotami, kterými se v podnikání řídíme, jsou:

Respekt; vzájemné prokazování slušnosti, firemní hrdosti a lidského pochopení problémů bez ohledu na věk, pohlaví, národnost či pozici člověka.

Individuální svoboda; poskytujeme ji se samozřejmostí, pokud stejně samozřejmě získáváme individuální odpovědnost.

Orientace na zákazníka; snažíme se poznat zákazníkovy skutečné potřeby a překonat jeho očekávání.

Loajalita; preferujeme dlouhodobé vztahy se zaměstnanci i zákazníky a obtížně se smiřujeme s fluktuací.

Přidaná hodnota

Přidanou hodnotu v našem podnikání rozumíme: 

Interní tým; disponujeme kvalitními interními odbornými kapacitami. Opíráme se o zkušený interní tým konzultantů s dlouholetou zkušeností v oboru a řadou úspěšně realizovaných projektů v ČR i zahraničí

Expertní tým: souběžně s interními kapacitami kolem sebe soustřeďujeme špičkové externí odborníky a specialisty. Řídíme širší expertní týmy, které přinášejí klientům skutečnou přidanou hodnotu.

Ekonometrie; využíváme moderní a propracované analytické, statistické i evaluační metody. Vždy se zaměřujeme na účelnost, efektivnost i hospodárnost využitých metod a jejich mixu.