Zápis v seznamu kvalifikovaných dodavatelů MMR ČR
Společnost Evaluation Advisory CE s.r.o. je řádně zapsána v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů MMR ČR.
   
Členství v České evaluační společnosti
Členové evaluačního týmu společnosti (RNDr. Martina Hartlová, Mgr. Klára Štanderová a Mgr. Lukáš Bumbálek) jsou členy České evaluační společnosti.
   
Certifikace v oblasti projektového managementu
Vedoucí členové realizačního týmu vlastní certifikát v oblasti projektového managementu PRINCE2, který zajišťuje kvalitní řízení projektů.
   
Akreditace MŠMT ČR
Společnost Evaluation Advisory CE s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR, č.j. MSMT-2321/2013-201.
   
Akreditace MV ČR
Společnost Evaluation Advisory CE s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí MV ČR dle zákona 312 / 2002 Sb. č.a. AK/I-45/2006.

Členství v Okresní hospodářské komoře Hodonín
Společnost Evaluation Advisory CE s.r.o. je členem Okresní hospodářské komory Hodonín (OHK Hodonín), se kterou spolupracuje v oblasti projektů přeshraniční spolupráce.