Mid – term evaluace ITI Pražské metropolitní oblasti

Pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), který je nositelem realizace ITI Pražské metropolitní oblasti 2014 – 2020, jsme v období duben – červen 2019 zpracovali průběžnou evaluaci tohoto nástroje pro oblast územního rozvoje. Cílem evaluace bylo souhrnně vyhodnotit aktuální naplňování integrované strategie ITI v Pražské metropolitní oblasti, a to jak z hlediska nastavení interních procesů implementace, tak z hlediska dosažených výsledků této strategie. V rámci evaluace se uskutečnila řada rozhovorů s klíčovými aktéry realizace ITI a zástupci úspěšných i neúspěšných žadatelů o dotaci. Kromě individuálních rozhovorů bylo realizováno rovněž dotazníkové šetření mezi žadateli a případové studie vybraných podpořených projektů.

Na základě získaných poznatků bylo stanoveno celkem 10 doporučení, která mohou být využita pro zefektivnění použití nástroje ITI. Tato doporučení a závěry evaluace prezentovali členové evaluačního týmu při příležitosti své účasti na workshopu, zaměřeném na přípravu ITI pro následující programové období (2021 – 2027).