Oznámení o změnách ve vedení společnosti

Dne 14. ledna 2019 byl jmenován jednatelem společnosti Evaluation Advisory CE, spol. s r.o. Ing. Radim Gill. Současně z pozic jednatelů odstoupili Petr Volek a Miloš Blaškovan, kteří se budou podílet na strategickém směrování společnosti z pozic vlastníků.

Ohlášená změna je v souladu s dlouhodobou strategií společnosti rozvíjet evaluační týmy, vybudovat pozice i mimo oblast evaluací a posilovat aktivity společnosti na mezinárodních trzích.

Radim Gill (gill@eace.cz) je dlouholetý konzultant/manažer společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., kde působil od r. 1994, od r. 2007 jako její jednatel. Je absolventem VUT Brno – Fakulty stavební a Fakulty architektury, VŠE Praha – Fakulty mezinárodních vztahů. V zahraničí absolvoval specializační studia rozvoje manažerských dovedností na Maastricht School of Management (NL) a TIAS Nimbas v Tilburgu (NL). Specializuje se na ekonomické aspekty rozvoje území a regionů. Od r. 2010 pracuje jako principal consultant takřka výhradně v zahraničí pro mezinárodní organizace rozvojové pomoci (Rusko, Ukrajina, Moldávie, Azerbajdžán, Srbsko, Etiopie, Gruzie, Libanon).