Ukončena evaluace OP PIK, oblasti podpory 2.1 a 2.2 s využitím kontrafaktuálních metod

V únoru 2019 jsme ve spolupráci s Asociací pro evropské fondy, úspěšně dokončili evaluaci dosavadních výsledků OP PIK, a to specificky programů Technologie, Marketing a Expanze. Experti EACE v této evaluaci realizovali kontrafaktuální analýzu výsledků na úrovni podpořených podniků. Pro tento účel byla aplikována metoda Propensity Score Matching, která čistý efekt podpory analyzuje na základě párování podpořených subjektů s nepodpořenými. Toto párování bylo zpracováno na základě pokročilých ekonometrických a statistických metod, jejichž prostřednictvím byl modelován tzv. Propensity Score, jehož hodnota kalkulovaná na úrovni podnikatelských subjektů byla základem pro párování. Čistý efekt byl následně kalkulován za využití techniky Difference-in-differences. Kontrolní vzorek subjektů pro párování měl velikost cca 2 500 ekonomických subjektů. Výsledky analýzy byly prezentovány zástupcům MPO, MMR a agentur CzechTrade, CzechInvest a API na zasedání Pracovní skupiny pro evaluaci OP PIK 6. března 2019.