Změna názvu společnosti – EVALUATION ADVISORY CE

Rádi bychom oznámili všem stávajícím i potenciálním obchodním partnerům důležitou informaci o posílení a dalším zkvalitnění našich služeb.

Hlavní vnější změnou je přejmenování společnosti HOPE GROUP, která nyní bude vystupovat pod novým názvem EVALUATION ADVISORY CE, s.r.o., zkráceně E.ACE.

Dále se změnil způsob jednání za společnost, kdy přibyl jeden jednatel – Ing. Miloš Blaškovan. Veškeré ostatní údaje (IČ, adresa apod.) zůstávají beze změny, jak vyplývá z výpisu z Obchodního rejstříku.

Společnost HOPE GROUP získala nového strategického partnera, který pomůže dále zkvalitňovat naše služby a prohlubovat know-how na poli evaluací a poradenství pro veřejný sektor. Mimo posílení týmu pro evaluaci programů a projektů v ČR připravujeme expanzi na zahraniční trhy a vstupujeme do mezinárodních konsorcií s cílem vybudovat silnou evaluační jednotku pro trh v ČR a střední Evropě.

Věříme, že nový název se na evaluačním poli brzy zabydlí, a těšíme se na spolupráci!

Jsme E.ACE – Vaše evaluační esa!